Home » Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de website www.geldvraagbarneveld.nl. De belangen van onze inwoners waaronder het waarborgen van de privacy rechten van betrokkenen staan daarbij centraal. De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 onderstreept dit nog eens. Deze privacyverklaring is gebaseerd op wet- en regelgeving in het kader van privacy.

De website is een gezamenlijk initiatief van verschillende partners in de gemeente Barneveld (zie kopje organisaties). Het is een website waarop inwoners van de gemeente Barneveld de contactgegevens van verschillende organisaties kunnen vinden als zij vragen hebben over geld.

Deze website maakt gebruik van Site Improve om het website-gebruik te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. De informatie die wij via Site Improve verzamelen is geanonimiseerd en is niet te herleiden naar een persoon.

U kunt deze website anoniem raadplegen. We verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Heeft u vragen of suggesties? U kunt dan contact opnemen via geldvraag@barneveld.nl. Dit emailadres wordt beheerd door gemeente Barneveld. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en hierbij houden wij ons aan wettelijke termijnen.

Veilig internetten

Meer informatie over veilig online vindt u op website veilig internetten.